Współczesne, szybkie tempo życia nierozerwalnie wiąże się ze stresem, którego doświadczamy każdego dnia. Permanentne napięcie, może warunkować wiele negatywnych następstw. Pojawić się mogą problemy z koncentracja, utratą pewności siebie czy kłopoty z zasypianiem. Ponadto zwiększyć się może zapotrzebowanie na używki, takie jak alkohol czy papierosy. Trudności z podejmowaniem decyzji, chroniczne zmęczenie i poczucie braku perspektyw to inne destabilizujące nasze funkcjonowanie następstwa.

Czy stres jest zawsze

Należy jednak pamiętać, iż nie zawsze stres należy postrzegać w kategoriach negatywnych. Wyróżniamy bowiem tzw. „eustres”, czyli stres konstruktywny, mobilizujący nas do działania i zwiększających naszą efektywność w trakcie wykonywania różnych czynności. Psychologowie są zgodni, że bez pewnej odpowiedniej dawki pobudzenia nie bylibyśmy w stanie wydajnie realizować swoich celów. Stres, którego musimy się wystrzegać to „dystres”, destabilizujący nasze funkcjonowanie na wielu płaszczyznach.

Źródło: Badania GFK „Polacy a stres”, marzec 2016

Stres a ciąża

Wyniki badań potwierdzają, że wzrost tzw. hormonów stresu, oddziałuje na płód znajdujący się w ciele matki. Może to doprowadzić do skurczów macicy i przedwczesnego urodzenia dziecka. Co więcej zestresowane matki zwykle rodzą dzieci o niższej wadze ciała, będąc w przyszłości bardziej rozdrażnionymi, płaczliwymi i podatnymi na choroby, co ma związek z osłabieniem układu immunologicznego. Najbardziej niekorzystny dla kobiet stres, to ten występujący w pierwszym trymestrze ciąży. Niemniej nie tylko w okresie kształtowania się narządów u dziecka, kobieta powinna się go wystrzegać.

Techniki walki ze stresem

Jakie skuteczne metody mogą przyczynić się do zniwelowania stresu u kobiet w ciąży? Niezwykle istotna jest odpowiednia dawka snu bądź wykorzystanie technik relaksacyjnych-dużą popularnością cieszy się yoga. Ponadto psychologowie zalecają oglądanie przynajmniej jednego zabawnego filmu w ciągu tygodnia, budzenie się o stałych porach i słuchanie relaksującej nas muzyki czy też oddawanie się modlitwie w skupieniu. Wsparcie ze strony najbliższego otoczenia (rodziny przyjaciół), jest niezmiernie istotne w kontekście radzenia sobie ze stresem. W skrajnych sytuacjach, konieczna może być wizyta u psychiatry w celu przepisania leków uspakajających.

Bartłomiej Balcerzak
Bartłomiej Balcerzak Specjalista ds. badań rynku W firmie Meringer odpowiedzialny jest m.in za przeprowadzanie badań ilościowych i jakościowych. Pracuje również jako nauczyciel przedmiotów psychologiczno-socjologicznych w szkole policealnej