Czym jest depresja poporodowa?

Meringer realizuje misję jaka jest dążenie do zwiększania szczęścia wśród Pacjentek. Nasz zespół postanowił się przyjrzeć zjawisku depresji poporodowej, która może dotyczyć od 15% do 20 % kobiet, które urodziły dziecko.  Nie należy bagatelizować problemu kobiet, które mogą spotkać się z lekarzem prowadzącym ciążę, by wyrazić swoje obawy z przyjściem na świat dziecka. Najważniejsze jest by okazać empatię i dysponując podstawową wiedzą z tego zakresu udzielić jej pomocy, kierując przy tym do specjalisty. Zacznijmy od elementarnej kwestii, “czym jest depresja poporodowa?”.

Baby Blues a depresja poporodowa

Smutek poporodowy (baby blues) nie powinien być utożsamiany z depresją poporodową. Pojawia się on aż u około 80% matek. Temu stanowi emocjonalnemu towarzyszy: smutek, chroniczne zmęczenie bądź problemy ze snem. Baby blues jednak zwykle szybko mija, zwykle kilka tygodni od porodu. Sytuacja z depresją poporodową przedstawia się zgoła inaczej. Skutkuje ona znaczącym pogorszeniem nastoju, nadmierną sennością lub bezsennością, czy też drastycznie zaniżoną samooceną i spadkiem popędu płciowego. Kobieta ma przeświadczenie, iż jest złą matką i zamiast czerpać radość z macierzyństwa, pogrąża się w smutku. Pracownicy Meringer zwracają uwagę, że depresja matki, odciska również piętno na dziecku, negatywnie wpływając na rozwój emocjonalno-społeczny, kłopoty z koncentracją i pojawienie się nadpobudliwości ruchowej.

Przyczyny choroby

Wśród czynników mających wpływ na wystąpienia schorzenia wyszczególnia się: osobowość-w dużej mierze depresja po urodzeniu dziecka dotyka perfekcjonistki, nadmiar obowiązków związanych z macierzyństwem, brak wsparcia ze strony najbliższych, zaburzenia poziomu hormonów. Poza tym osoba, która kiedyś zmagała się z uzależnieniem jest w większym stopniu predystynowana do zachorowania. Meringer podkreśla, iż trudno także zbagatelizować w tym kontekście zagadnienie niskiego statusu socjo-ekonomicznego rodziny  i złych relacji z partnerem. Nie zapominajmy, że objawy po urodzeniu mogą się pojawić, nawet jeśli w okresie ciąży odczuwała radość z tego że zostanie matką, patrząc z uśmiechem na zdjęcia USG w gabinecie ginekologicznym.

Samotne macierzyństwo to jeden z czynników, który może stanowić przyczynę depresji.

Pomoc

Meringer informuje, iż ginekolog, który zdiagnozuje schorzenie, winien skierować kobietę do specjalisty. Psychiatra może zastosować farmakoterapię oraz zalecić kontakt z psychoterapeutą. Wiele kobiet obawia się przyjmowania leków, ze względu na konieczność rezygnacji z kamienia piersią, niekiedy jednak środki psychotropowe są niezbędne. Nie zapominajmy też o olbrzymiej roli najbliższego środowiska, otaczającego chorą osobę. Przyjście na świat dziecka, całkowicie zmienia życie kobiety, która niejednokrotnie ma problem z adaptacją do nowych warunków. Dlatego Meringer uzmysławia jak niezwykle istotne jest by mężczyzna wspierał partnerkę, partycypując w domowych obowiązkach i opiece nad dzieckiem.

Zagraniczna publikacja umieszczona na witrynie dotyczącej depresji poporodowej: pobierz

Bartłomiej Balcerzak
Bartłomiej Balcerzak Specjalista ds. badań rynku W firmie Meringer odpowiedzialny jest m.in za przeprowadzanie badań ilościowych i jakościowych. Pracuje również jako nauczyciel przedmiotów psychologiczno-socjologicznych w szkole policealnej