JAK SKUTECZNIE PRZEPROWADZIC REKRUTACJĘ DO REJESTRACJI. CZĘŚĆ 3.

ROZMOWA TELEFONICZNA POGŁĘBIONA/ROZMOWA OSOBISTA

Po napisaniu właściwie skonstruowanego ogłoszenia wg wskazówek z tego wpisu na blogu:

https://blog.meringer.pl/jak-skutecznie-przeprowadzic-rekrutacje-do-rejestracji

oraz po odrzuceniu niewłaściwych Kandydatów na podstawie zawartości CV i wstępnej rozmowy telefonicznej zgodnie z tym wpisem:

https://blog.meringer.pl/jak-skutecznie-przeprowadzic-rekrutacje-do-rejestracji-czesc-2

przychodzi moment na rozmowy telefoniczne pogłębione lub/i rozmowy osobiste z wybranymi, dobrze rokującymi Kandydatami na Rejestratorkę Medyczną.

 1. Drugi etap rozmowy telefonicznej z Kandydatami, którzy wykazali się umiejętnością wysławiania się, kulturą osobista i komunikatywnością ma na celu sprawdzenie, czy osobowość pracownika odpowiada profilowi stanowiska Rejestratorki Medycznej oraz, jaka jest motywacja kandydata do pracy właśnie u nas. Sprawdzamy następujące cechy:
 • Motywacja do pracy u nas. Pomocne pytanie to: Dlaczego chce Pani/Pan pracować właśnie u nas? Odpowiedzi, które nas zadowolą, to:
 • chęć pomocy pacjentom,
 • chęć pracy z sensem,
 • zainteresowanie medycyną,
 • chęć rozwoju, nauczenia się czegoś nowego
 • chęć pracy w kontakcie z innymi ludźmi

Takie odpowiedzi mogą wskazywać na to, że danego Kandydata motywuje chęć pomocy ludziom, pracy z sensem, kontakt z ludźmi, wiec będzie odczuwał satysfakcję z pracy u nas. Wtedy mamy szansę na długotrwała współpracę. A o to nam przecież chodzi! Jeśli jedyną motywacją jest położenie gabinetu, wynagrodzenie czy czas pracy, to trochę za mało.

 • Odporność na stres, na odmowę i inne negatywne czynniki. Pytanie świetnie pokazujące, co zniechęca Kandydata do pracy i co w pracy u nas może sprawić, że długo nie zostanie: Proszę podać dwa, trzy przykłady, kiedy ostatnio czuł(a) się Pan(i) zdemotywowana(y). Odpowiedzi dobrze rokujące:
 • Trudno mi sobie coś takiego przypomnieć
 • Podaje jakiś przykład, ale zaraz dodaje, że aby zniwelować złe skutki podjął jakieś działania (np. skrzyczał mnie Klient i bardzo mi się zrobiło przykro, ale od razu sobie pomyślałam, że po prostu jest niezadowolony z czegoś a nie ze mnie więc wyraziłam współczucie, uśmiechnęłam się i pomogłam rozwiązać problem)

Odpowiedzi, które powinny nas zaniepokoić:

 • Podaje bez zastanowienie wiele przykładów demotywujących sytuacji – często okazuje się taka osoba malkontentem, łatwo wpada w złe nastroje, denerwują ją „marudzący” klienci itp. A my potrzebujemy pozytywnej osoby, która nie zraża się tym, ze ludzie dookoła są w złym nastroju lub stanie zdrowia.
 • Podaje przykłady i wskazuje „winnych” tego, co zaszło, nie szuka rozwiązań sytuacji, nie bierze winy na siebie, tylko „zwala” na czynniki zewnętrzne. Taką osobę łatwo zdemotywować, w zespole nie będzie brała odpowiedzialności za swoje lub cudze pomyłki, będzie się wykłócać, żeby udowodnić swoją „niewinność”, nie będzie szukała rozwiązań problemu tylko winnego J a na to po prostu nie ma czasu w pracy Rejestratorki Medycznej
 • Wystarczy spytać o opisanie sytuacji, w której Kandydat musiał współpracować z kimś, z kim było trudno się porozumieć, z kim nie nadawał na tych samych falach. Odpowiedzi na korzyść Kandydata:
 • Przede wszystkim opowiada rzeczywistą sytuację, podaje szczegóły (możemy dopytać, kiedy to było, gdzie, jaka była pogoda)
 • Analizuje powody, dla których było trudno się, dogadać ze współpracownikiem, stara się znaleźć przyczyny, zrozumieć motywacje drugiej strony.

Odpowiedzi niewystarczające:

 • Nie podaje konkretnych przykładów, tylko mówi co by zrobił, gdyby coś takiego się stało
 • Gdy naciskamy na przedstawienie sytuacji z życia, twierdzi, ze nigdy mu się to nie zdarzyło, nawet w szkole…często dodaje: ja nie jestem konfliktową osobą.
 • Opowiada sytuację, ale nie potrafi przeanalizować, skąd się wzięły nieporozumienia, nie potrafi spojrzeć na problem oczami drugiej strony.
 • Asertywność, szczerość, otwartość. Ważne cechy w kontakcie z „przekonującymi” pacjentami a także w pracy w zespole. Ponownie prosimy o opisanie konkretnych sytuacji z przeszłości kandydata oraz o to, jak się wtedy czuł, co zrobił i jaki był wynik tych działań. Można zapytać o sytuację, w której naruszone zostało poczucie sprawiedliwości lub etyki Kandydata. Druga sytuacja, która nam pokaże na ile szczery, otwarty i asertywny w kontaktach z innymi jest Kandydat to prośba o opisanie jego zachowania w sytuacji, kiedy musiał współpracować z kimś, kto niezbyt był zmotywowany do pracy.

Odpowiedzi, które dają pozytywne rokowania co do przyszłych zachowań Kandydata:

 • Szczerze przytacza rzeczywiste sytuacje, podaje szczegóły, widać, że to coś co mu się przytrafiło
 • Oceniamy reakcję Kandydata na niesprawiedliwość lub brak zaangażowania współpracowników – szczera rozmowa, pokazanie swoich racji, stawanie w obronie osoby niesprawiedliwie potraktowanej, egzekwowanie wykonania obowiązków
 • Brak postawy „zamiatania problemu pod dywan” rokuje bardzo dobrze

Odpowiedzi  źle rokujące:

 • Nie potrafi podać żadnych przykładów ze swojego doświadczenia
 • Jeśli na sytuację niesprawiedliwości lub braku zaangażowania zareagował milczeniem, udawaniem, że to nie jego sprawa, że nie zauważył – jeśli zdarzy się coś takiego u nas, choćby z powodu zakłóceń w komunikacji – będzie cierpiał w milczeniu a potem rzuci pracę, dodatkowo może też wtedy mówić o nas źle jako o pracodawcy. A przecież wszyscy popełniamy błędy i warto być na tyle otwartym, żeby sobie wszystko wprost w kulturalny sposób komunikować. Dobrze też, jeśli Rejestratorka Medyczna wychwytuje sytuacje niezgodne z zasadami i przeciwdziała ich konsekwencjom a nie udaje, że tego nie widzi.

Tabelka z pytaniami ułatwiająca notowanie wyników rozmów poszczególnych kandydatów w rekrutacji na rejestratorkę znajduje się w linku pod tym artykułem.

 1. Spośród Kandydatów, którzy mieli najmniej negatywnych a najwięcej pozytywnych odpowiedzi na powyższe pytania w rozmowie telefonicznej, wybieramy krótką listę kandydatów na Rejestratorkę Medyczną i zapraszamy te osoby na rozmowę osobistą w siedzibie firmy.

Celem tego etapu jest przedstawienie Kandydatom firmy od środka, zapoznanie ich z przyszłym Szefem (muszą mieć możliwość podjęcia świadomej decyzji, utwierdzenia się w przekonaniu, ze to właśnie jest ich wymarzony Pracodawca – wtedy mamy większą szanse na długotrwałą współpracę). W tej części rekrutacji na rejestratorkę oceniamy głównie:

 • Kulturę osobistą i komunikatywność
 • Uczciwość i szczerość – możemy powtórzyć kilka pytań z poprzednich etapów (często okazuje się, że Kandydaci zmieniają swoje odpowiedzi)
 • Twarde umiejętności np. obsługi komputera. Krótkie zadanie wypełnienia czegoś w systemie, czy poszukania jakiejś informacji od razu pokaże nam, czy kandydat rzeczywiście pracował kiedyś na co dzień z komputerem.
 • Oczekiwania Kandydata względem tej pracy. Tutaj możemy zadać następujące pytania:
 • Jak sobie Kandydat wyobraża pracę na tym stanowisku?
 • Jaki ma stosunek do pracy zmianowej?
 • Jakie ma oczekiwania finansowe teraz i za rok?
 1. Osoby, których odpowiedzi są najbardziej zbieżne z naszymi wyobrażeniami, oczekiwaniami i możliwościami możemy jeszcze zaprosić na próbkę pracy. Daje to możliwość wypowiedzenia się zespołowi, który ma być zasilony w rezultacie tej rekrutacji, kandydatowi zaś umożliwia upewnienie się w decyzji, że to my jesteśmy jego wymarzonym pracodawcą. A to szalenie ważne z punktu widzenia skuteczności tej rekrutacji do rejestracji.

https://meringer.pl/etapy-rekrutacji/

Przypomnę tutaj, że poniżej jest link do tabelki pozwalającej odnotowywać odpowiedzi na poszczególne pytania rozmów kwalifikacyjnych  oraz, że w razie potrzeby służę swoim doświadczeniem i ewentualną pomocą w przeprowadzeniu rekrutacji. Oszczędzicie Państwo czas a ja przedstawię do wyboru już tylko dwie, trzy osoby do ostatecznej decyzji.

Kontakt do mnie: m.kielek@meringer.pl 604-45-55-30

Marta Kielek
Marta Kielek HR Specjalist in Meringer Sp. z o.o.